Công việc của kỹ sư cầu nối – 4 bước để thành công

cong-viec-ky-su-cau-noi

BrSE có quy trình làm việc chuyên nghiệp với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Quy trình làm việc của kỹ sư cầu nối được chia thành các giai đoạn riêng biệt như lập kế hoạch, triển khai dự án, quan sát và đánh giá. Mỗi giai đoạn không chỉ đòi hỏi chuyên môn về công nghệ mà còn nhấn mạnh kỹ năng giao tiếp và tư duy chiến lược. Do đó, trong bài này, chúng tôi sẽ chia sẻ những công việc và quy trình làm việc của một BrSE thực thụ. 

Tổng quan về BrSE

Trước khi tìm hiểu công việc của kỹ sư cầu nối thì bạn cần nắm được các kiến thức cơ bản của vị trí này như sau: 

Vai trò của kỹ sư cầu nối

BrSE đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa tầm nhìn của khách hàng và đội ngũ phát triển. Họ đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng cả yêu cầu kỹ thuật và mong đợi của khách hàng với các vai trò kỹ thuật và phi kỹ thuật như sau:

Công việc và vai trò của kỹ sư cầu nối

Trách nhiệm kỹ thuật:

 • Gặp gỡ khách hàng để hiểu nhu cầu của họ và chuyển các yêu cầu kinh doanh của họ thành các thông số kỹ thuật cho nhà phát triển.
 • Tham gia thiết kế hệ thống, đảm bảo phương pháp kỹ thuật được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mục tiêu của dự án.
 • Đánh giá mã về chất lượng và sự tuân thủ các thông số kỹ thuật; xác định và kiểm tra phần mềm để báo cáo lỗi hoặc sự cố.
 • BrSE xử lý việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đã thiết lập.

Trách nhiệm phi kỹ thuật:

 • Hỗ trợ người quản lý dự án trong việc lập kế hoạch, xây dựng tiến độ và giám sát tiến độ dự án.
 • Thúc đẩy sự giao tiếp hiệu quả giữa khách hàng và nhà phát triển, giải quyết các khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng, đáp ứng mong đợi và giải quyết các mối quan tâm của họ.
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho cả khách hàng và nhà phát triển trong suốt quá trình phát triển và triển khai dự án.

BrSE có vai trò gì trong các dự án phần mềm

Kỹ sư cầu nối đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện suôn sẻ và thành công các dự án phần mềm. Những người này có thể thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng và nhà phát triển khi kết hợp với chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng giao tiếp của mình. Bên cạnh đó, BrSE còn mang lại nhiều lợi ích cho các dự án phần mềm, chẳng hạn như:

 • Giảm chi phí và rủi ro bằng cách tận dụng chuyên môn và nguồn lực của các khu vực khác nhau.
 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả khi áp dụng các phương pháp hay và tiêu chuẩn từ các lĩnh vực khác nhau.
 • Thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các nhóm đa dạng giúp họ tăng cường khả năng sáng tạo và đổi mới.

Quy trình làm việc của kỹ sư cầu nối trong quản lý dự án

Quy trình làm việc của BrSE trong quản lý dự án bao gồm bốn bước chính dưới đây.

1. Lập kế hoạch

BrSE sẽ gặp gỡ khách hàng và các bên liên quan để hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của họ đối với dự án. Sau đó, họ chuyển các yêu cầu của khách hàng thành thông số kỹ thuật cụ thể cho nhóm phát triển. Đồng thời, BrSE cộng tác với các nhà phát triển để ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết cho từng nhiệm vụ của dự án. Dựa trên đó, BrSE phát triển một kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm tiến trình, các mốc quan trọng và các sản phẩm bàn giao.

2. Triển khai dự án

Trong giai đoạn triển khai, BrSE phân công nhiệm vụ và nguồn lực cho các thành viên trong nhóm dựa trên kỹ năng và chuyên môn của họ. Họ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà phát triển, giúp khắc phục các thách thức và theo dõi tiến độ so với kế hoạch đề ra. BrSE đóng vai trò là cầu nối liên lạc, đảm bảo tất cả các bên liên quan được thông tin đầy đủ và kết nối chặt chẽ. Điều này bao gồm việc quản lý thay đổi dự án và phối hợp với nhóm QA để kiểm tra hệ thống trước khi triển khai.

Quy trình triển khai dự án khi làm kỹ sư cầu nối

3. Quan sát

Khi dự án đi vào hoạt động, BrSE tiếp tục giám sát hiệu suất hệ thống và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Họ sử dụng dữ liệu này để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đảm bảo hệ thống đáp ứng các mục tiêu đã định. 

BrSE cũng thu thập phản hồi từ khách hàng và người dùng để hiểu rõ trải nghiệm của họ và phát hiện bất kỳ điểm yếu tiềm ẩn nào. Phản hồi này rất quý giá để định hình các phiên bản sau và đảm bảo sự cải tiến liên tục. Họ cũng theo dõi các yêu cầu mới dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi của người dùng, dự đoán các nhu cầu trong tương lai.

4. Xem xét

Sau khi dự án hoàn thành, kỹ sư cầu nối sẽ tiến hành đánh giá sau dự án cùng khách hàng và nhóm phát triển để đánh giá kết quả đạt được. Họ xác định những điểm mạnh và hạn chế của dự án, rút ra bài học kinh nghiệm và các thực hành tốt nhất. Cuối cùng, BrSE đưa ra các đề xuất và ý tưởng để cải tiến và nâng cao các dự án tương lai.

Như vậy, BrSE đóng vai trò then chốt trong việc phát triển phần mềm và giao tiếp giữa khách hàng, nhà phát triển và các bên liên quan. Với quy trình làm việc của mình, kỹ sư cầu nối đảm bảo dòng chảy trôi chảy và sự thành công của các dự án phần mềm.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *