Tâm sự nghề BrSE: Quy trình làm việc của BrSE trong các dự án

Quy trình làm việc của BrSE trong các dự án

Kỹ sư phần mềm cầu nối hay BrSE là một vị trí công việc đặc biệt để kết nối các nhóm kỹ thuật trong nước và quốc gia phát triển phần mềm ở nước ngoài. Họ đóng vai trò là cầu nối, đảm bảo sự liền mạch và hợp tác giữa 2 bên để thúc đẩy sự thành công của dự án.  

I. Đôi nét khái quát về nghề BrSE

Kỹ sư cầu nối hay BrSE là người kết nối với khách hàng và nhóm phát triển. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hiểu và nhận biết các yêu cầu của dự án. Mục đích là giúp dự án diễn ra thành công và mang lại chất lượng cao nhất cho quá trình phát triển phần mềm.

1. Vai trò của BrSE

Nhiệm vụ của BrSE là đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mong đợi của khách hàng với các vai trò riêng biệt. 

Trách nhiệm kỹ thuật

 • Thu thập yêu cầu: Kỹ sư cầu nối sẽ gặp gỡ khách hàng để hiểu nhu cầu của họ và chuyển các yêu cầu kinh doanh này thành các thông số kỹ thuật cho đội ngũ phát triển.
 • Thiết kế kỹ thuật: BrSE còn tham gia thiết kế hệ thống, đảm bảo phương pháp kỹ thuật được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mục tiêu của dự án.
 • Đánh giá và kiểm tra mã: Đánh giá cơ bản về chất lượng và thông số kỹ thuật, xác định và kiểm tra phần mềm để báo cáo lỗi hay sự cố (nếu có).
 • Kiểm soát chất lượng: BrSE sẽ kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đã thiết lập trước đó.

Trách nhiệm khác

 • Quản lý dự án: Các kỹ sư cầu nối hỗ trợ người quản lý dự án lập kế hoạch, tiến độ và giám sát tiến độ dự án.
 • Giao tiếp và cộng tác: Họ cần tăng cường giao tiếp giữa khách hàng và nhà phát triển. Do đó, vai trò của BrSE là giải quyết những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa 2 bên.
 • Quản lý quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng. Đáp ứng mong đợi và giải quyết các lo ngại của họ nếu có vấn đề xảy ra. 
 • Hỗ trợ kỹ thuật: Đôi khi, các kỹ sư cầu nối còn hỗ trợ kỹ thuật cho cả khách hàng và nhóm phát triển trong quá trình phát triển cũng như triển khai dự án.

2. Tầm quan trọng của BrSE trong các dự án phần mềm

Các kỹ sư cầu nối đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dự án phần mềm diễn ra suôn sẻ và thành công. Nhờ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng ngôn ngữ của họ, rào cản giữa hai bên sẽ được cải thiện. Ngoài ra, BrSE còn mang lại nhiều lợi ích khác cho các dự án phần mềm như:

 • Giảm chi phí và rủi ro nhờ việc tận dụng chuyên môn và nguồn nhân lực của các khu vực khác nhau.
 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả khi áp dụng các phương pháp triển khai, tiêu chuẩn kỹ thuật tốt nhất. 
 • Thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các nhóm khác nhau giúp họ tăng cường khả năng sáng tạo và đổi mới.
 • Cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng, người tiêu dùng. 

II. BrSE quản lý dự án như thế nào?

BrSE xử lý nhiều nhiệm vụ quản lý dự án khác nhau như lập kế hoạch, lên lịch trình, lập ngân sách, giám sát, báo cáo, liên lạc với khách hàng và các bên liên quan. Họ tham gia vào các cuộc họp với khách hàng để xác định phạm vi, các mốc quan trọng và thời gian của dự án. Sau đó, làm việc với người quản lý dự án để tạo danh sách nhiệm vụ chi tiết , phân công công việc cho đội ngũ phát triển.

Các nhiệm vụ kỹ thuật như phân tích nhu cầu, thiết kế, thử nghiệm và xử lý sự cố cũng do các kỹ sư cầu nối đảm nhận. Khi có vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, BrSE làm việc với đội nhóm để xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể.  

III. Quy trình làm việc của BrSE trong quản lý dự án

Quy trình làm việc của BrSE trong quản lý dự án bao gồm bốn bước chính dưới đây.

1. Lập kế hoạch

BrSE sẽ gặp gỡ khách hàng và các bên liên quan để hiểu nhu cầu và mong đợi của họ đối với dự án. Sau đó, họ chuyển đổi các yêu cầu của khách hàng thành các thông số kỹ thuật rõ ràng cho các nhóm phát triển.

Ngoài ra, họ còn cộng tác với các nhà phát triển để ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết cho từng nhiệm vụ của dự án. Giờ đây, các kỹ sư phần mềm của Bridge sẽ phát triển một kế hoạch dự án chi tiết trong đó nêu rõ tiến trình, các mốc quan trọng và sản phẩm bàn giao.

2. Triển khai dự án

Với một kế hoạch vững chắc đã có, BrSE chuyển trọng tâm sang triển khai dự án. Giai đoạn này liên quan đến việc phân công nhiệm vụ và nguồn lực cho các thành viên trong nhóm dựa trên kỹ năng và chuyên môn của họ. Họ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà phát triển, hỗ trợ khắc phục mọi thách thức và kiểm tra tiến độ so với kế hoạch cơ bản.

Trong suốt quá trình phát triển, BrSE đóng vai trò là người hỗ trợ truyền thông, đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan luôn được thông tin và liên kết. Điều này bao gồm quản lý các thay đổi của dự án một cách có kiểm soát và phối hợp với các nhóm QA để kiểm tra hệ thống đã phát triển trước khi triển khai.

3. Quan sát

Khi dự án đi vào hoạt động, công việc của BrSE sẽ không kết thúc. Họ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng bằng cách giám sát hiệu suất hệ thống và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Dữ liệu này giúp họ xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đảm bảo hệ thống đáp ứng các mục tiêu đã định.

BrSE cũng thu thập phản hồi từ khách hàng và người dùng để hiểu trải nghiệm của họ và xác định bất kỳ điểm yếu tiềm ẩn nào. Phản hồi này là vô giá để định hình các lần lặp lại dự án trong tương lai và đảm bảo cải tiến liên tục. Ngoài ra, họ sẽ theo dõi các yêu cầu mới dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi của người dùng, giúp đón đầu xu hướng và dự kiến các nhu cầu trong tương lai.

4. Xem xét

BrSE tiến hành đánh giá sau dự án với khách hàng và nhóm phát triển để đánh giá kết quả và kết quả của dự án. Họ xác định điểm mạnh và điểm yếu của dự án cũng như những bài học kinh nghiệm và cách thực hành tốt nhất. Cuối cùng, họ sẽ đưa ra các đề xuất và ý tưởng để cải tiến và nâng cao trong tương lai.